Posts Tagged rodina

Katka.Tino.Zina

This content is password protected. To view it please enter the password below:

Z Fúgelky na Kuklu a späť

2 + 3

This content is password protected. To view it please enter the password below:

Prechádzka Zuckermandlom

Zuckermandel píše svoje dejiny od 16. storočia, pričom najväčší rozkvet zažil v 18. storočí, keď získal kráľovské privilégiá. Na jednej strane lemovaný monumentálnym hradným vrchom, na druhej živelným Dunajom, vytváral charakteristickú atmosféru tejto časti mesta.

Read More