Oxid uhličitý – CO2 – je bežnou súčasťou zemskej atmosféry. Ide o ľahko dostupný plyn, priemyselne využívaný okrem iného aj ako hnací plyn. Rovnako tak sú hnacími prvkami firemných ekosystémov ich generálni riaditelia.
Pozície, ktoré zastávajú, vyžadujú maximálnu odbornú, ale aj osobnostnú zrelosť, líderstvo, schopnosť riskovať a byť zodpovedný zároveň. K dosiahnutiu týchto pozícií neexistujú skratky!

Cieľom tohto fotografického projektu je prostredníctvom príbehov oslovených CEO motivovať najmä mladých ľudí k nehľadaniu skratiek pre dosiahnutie životných a pracovných úspechov. Motivovať k tvrdej práci, kvalitnému vzdelaniu, odvahe, zodpovednosti a v neposlednom rade aj k ľudskosti, ako kľúčového prvku spolupráce, líderstva a budovania dôvery.

Spolu so sprievodným textom, projekt“CO2 tváre lídrov”(čítaj ceo dve ) je diptych oficiálnych a nekonvenčných portrétov. Tie ich vykresľujú nielen ako úspešných biznismanov, decision makerov a firemných frontmanov, ale poodhaľujú aj ich ľudskú, súkromnú tvár, plnú človečiny a to prostredníctvom aktivít, ktorými relaxujú a dobíjajú energiu v duchu princípu work-life balance.