Identifikačné údaje spoločnosti

Mgr. Matúš Lago | LAGO more.than.pure.photography
Ľuda Zúbka 4
841 01 Bratislava

IČO: 41336062

DIČ: 1074834288

SWIFT(BIC) kód: TATRSKBX
Bankové spojenie: IBAN: SK09 1100 0000 0029 4900 0356