Identifikačné údaje spoločnosti

Laguzo s.r.o.
Ľuda Zúbka 1193/4
841 01 Bratislava

IČO: 53570707
DIČ: 2121417804
IČ DPH: SK2121417804
Č. vložky: 150419/B

SWIFT(BIC) kód: TATRSKBX
Bankové spojenie: IBAN: SK69 1100 0000 0029 4609 8976